Fender - Maple | ----
Photo - 50222 | 135mm F1.8 ZA